Ανακοίνωση σχετικά με υποτροφίες ύψους 2000€ σε υποψηφίους για το ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

To ΔΜΠΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, να λάβουν χρηματοδότηση με τη μορφή υποτροφίας με σκοπό την ενίσχυση του επαγγελματικού βιογραφικού τους και την επιτυχία και διάκριση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα προσφέρονται πέντε (5) υποτροφίες ύψους  2000 € έκαστη προς τους υποψήφιους. Η επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με τα κριτήρια: Βαθμός πτυχίου, επίπεδο αγγλικών, έτη επαγγελματικής εμπειρίας, μεταπτυχιακός τίτλος. Δείτε περισσότερα στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Related Articles