Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων υποψήφιων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • 1ος κύκλος: από Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 μέχρι Παρασκευή 23 Απριλίου 2021.
  • 2ος κύκλος: από Τρίτη 4 Μαΐου 2021 μέχρι Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.
  • 3ος κύκλος: από Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 μέχρι Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Related Articles