Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων υποψήφιων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 ξεκίνησε. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • 1ος κύκλος: Έως Παρασκευή 22 Απριλίου 2022.
  • 2ος κύκλος: Aπό Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 έως Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.
  • 3ος κύκλος: Aπό Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 έως Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Related Articles