Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Η υποβολή των αιτήσεων για τους υποψήφιους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 ξεκινά
στις 28 Φεβρουαρίου 2017. H υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση
http://e-graduate.applications.aueb.gr:8080/jMScApplication/. Δείτε οδηγίες στη νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Related Articles