Δυνατότητα χρηματοδότησης φοίτησης στο ΔΜΠΣ ΔΠΔ του ΟΠΑ, για εργαζομένους σε φορείς του Δημοσίου τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ/ ΟΑΕΔ.

Η φοίτηση στο ΔΜΠΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση δύναται να χρηματοδοτηθεί μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ για εργαζομένους σε φορείς του Δημοσίου τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

Οι εργαζόμενοι που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Ενημερωθείτε σχετικώς από τον σύνδεσμο http://laek.oaed.gr/ και από την εγκύκλιο με θέμα «Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 24%) για το έτος 2017»

Related Articles