Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203716
Email: vvassila@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Από τον Μάρτιο του 2003 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Σεπτέμβριο του 1998 μέχρι και τον Μάρτιο του 2003 εργαζόταν στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρχικά ως διδάσκων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 και από τον Σεπτέμβριο του 2000 ως μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα του λέκτορα). Έχει διατελέσει (την διετία 1998-1999) ερευνητής δημοσίων οικονομικών στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE). Είναι ακόμη ερευνητικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ). Είναι Διδάκτορας Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Δεκέμβριος 1994), Πτυχιούχος (Master of Arts in Economics) του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην «Οικονομική Στατιστική και Οικονομετρία» με βαθμό Πτυχίου «Άριστα» και Πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής και Πληροφορικής του ΟΠΑ, με ειδίκευση στην «Οικονομετρία και την Επιχειρησιακή Έρευνα» με βαθμό Πτυχίου «Άριστα». Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην διερεύνηση ζητημάτων δημοσιονομικής πολιτικής σε δυναμικές οικονομίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από ατέλειες, είτε στις αγορές, είτε σαν αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
Μ1
Καθηγητής (συνταξιοδοτηθείς)
Τηλ.: +30 2108075006
Email: venieris@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Απόφοιτος του ΟΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές (Master και Ph.D) στο Πανεπιστήμιο Birmingham Αγγλίας. Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο York του Καναδά. Έχει διατελέσει Αντιπρύτανης και δύο φορές Πρύτανης του ΟΠΑ. Επίσης, Πρόεδρος της Επιτροπής Κονδυλίων Έρευνας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του ΟΠΑ, Πρόεδρος των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Λογιστικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου, Συνδιευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ – EΜΠ (Athens MBA) και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Λογιστικής Εταιρείας. Έχει διατελέσει Σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών για την Αναδιοργάνωση του Λογιστικού Συστήματος του Δημόσιου Τομέα της Ελλάδος. Μέχρι πρόσφατα ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, έχει κάνει ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και έχει συγγράψει βιβλία Λογιστικής.
 Μ1
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλ.: +30 2108203559
Email: ivoudour@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Η Ειρήνη Βουδούρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Διδάσκει θέματα στρατηγικής, επιχειρηματικότητας, διοίκησης και τεχνολογίας, ενώ έχει αναλάβει από το 2015 τη διεύθυνση της ερευνητικής μονάδας στρατηγικής και επιχειρηματικότητας του εργαστηρίου Μάνατζμεντ, Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. Απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε τηλεπικοινωνίες στην Ecole Nationale Supérieure de Télécommunications, στο Παρίσι. Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε στρατηγική και διοίκηση από το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα HEC/ ESSEC/ Université Paris X, και διδακτορικό από το Université Paris X. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στρατηγικής διοίκησης και ανταγωνιστικότητας, αειφόρου ανάπτυξης και φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Entrepreneurship Theory and Practice, Research Policy, IEEE Transactions on Engineering Management, Technovation, New Technology Work and Employment, Industrial and Corporate Change, Journal of World Business, International Business Review, International Small Business Journal, International Journal of Human Resource Management. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, ενώ έχει διευθύνει αρκετά από αυτά. Έχει επίσης ασχοληθεί ως σύμβουλος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203685
Email: gjd@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1980), Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc.) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics (1981), και Διδακτορικό στην Προσομοίωση / Τεχνητή Νοημοσύνη από το London School of Economics – LSE (1985). Εργάστηκε στο LSE σαν Teaching Assistant στην Επιχειρησιακή Έρευνα (1981-84), Λέκτορας στην Πληροφορική (1984-90) και Επισκέπτης Καθηγητής στα Πληροφοριακά Συστήματα (1992-93). Το 1990 ήλθε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής. Αυτή τη στιγμή είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την περίοδο 1996-2004 ήταν Επισκέπτης Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Brunel University και έχει διδάξει επίσης στο London Business School. Διδάσκει και ερευνά τις θεματικές περιοχής του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Διοίκησης και Στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, Καινοτομία και Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Προσομοίωση. Έχει πολυετή εμπειρία σε έρευνα και ανάπτυξη στα Πληροφοριακά Συστήματα και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και είναι ιδρυτής και Διευθυντής του ELTRUN (ELectronic Trading Research UNit: http://www.eltrun.aueb.gr), μία από τις μεγαλύτερες ερευνητικές ομάδες στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στα Ευρωπαϊκά Οικονομικά Πανεπιστήμια. Έχει συνεργαστεί με περισσότερες απο 50 ερευνητικές ομάδες από όλον τον κόσμο σε ερευνητικά έργα, και έχει διοικήσει επιτυχώς πάνω από 35 διεθνή ερευνητικά έργα και έχει επιβλέψει με επιτυχία 13 Υποψήφιους Διδάκτορες (LSE, ΟΠΑ, Warwick, Brunel).
Μ1
Καθηγητής
Email: k.zografos@lancaster.ac.uk
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος είναι Καθηγητής στο Lancaster University Management School (LUMS). Τα ερευνητικά, διδακτικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας και των Πληροφοριακών Συστημάτων στις Μεταφορές και τη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με ιδιαίτερη έμφαση: στη Βελτιστοποίηση Αποφάσεων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στη Δρομολόγηση και τον Προγραμματισμό Στόλου Οχημάτων, στην Αξιολόγηση της Απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στη Διαχείριση Έκτακτων Καταστάσεων (Emergency Response Logistics), στο Σχεδιασμό και Λειτουργία Αεροδρομίων, στην Μεταφορά Επικίνδυνων Φορτίων, και στη Διοίκηση και Αξιολόγηση Έργων.
 Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203367
Email: ccaram@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης είναι Καθηγητής Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), στο οποίο εργάζεται από το 1999. Κατά την περίοδο 1996-1999 εργάστηκε ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διοίκηση Επιχειρήσεων, 1979-1983), έλαβε Master στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Λάνκαστερ (1991-1992) και Ph.D. στην Λογιστική από το Εδιμβούργο (1993-1996). Τέσσερις εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε δύο κορυφαία επιστημονικά περιοδικά: Accounting, Organizations and Society και Journal of Accounting and Economics. Άλλες εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά υψηλού κύρους, όπως: Accounting, Auditing and Accountability Journal, Accounting Forum, British Accounting Review, Critical Perspectives on Accounting, European Accounting Review,και International Journal of Auditing. Το έργο του έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης βάσει του συστήματος των ετεροαναφορών. Τον Ιανουάριο 2016, επιστημονική του εργασία «Audit Effort and Earnings Management» (Journal of Accounting and Economics, 2008, με Clive Lennox) βραβεύθηκε με το «Notable Contributions to the Auditing Literature Award» από το American Accounting Association.
 Μ1
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλ.: +30 2108203168
Email: scohen@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: H Σάνδρα Κοέν είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διδάσκει τα μαθήματα της Διοικητικής Λογιστικής και της Κοστολόγησης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έχει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια με το σύστημα των κριτών. Επίσης, έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά επαγγελματικά περιοδικά. Συμμετέχει ως co-chair και μέλος σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες. Είναι μέλος του Editorial Board σε δύο επιστημονικά περιοδικά. Υπήρξε για σειρά ετών μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ). Είναι συν-συγγραφέας σε τέσσερα βιβλία στους επιστημονικούς χώρους της Λογιστικής καθώς σε πολλά κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους. Έχει υπάρξει βασική ερευνήτρια σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε όπως το e-FISCAL, το e-IRGSP-2 και το FASTER καθώς και σε μια σειρά από εθνικά έργα για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
Μ1
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλ.: +30 2108203717
Email: fkokkinaki@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: H Φλώρα Κοκκινάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτωρ Ψυχολογίας (PhD, University College London, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου). Είναι επίσης απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές (MPhil) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο London Business School και ως λέκτορας στο University College London, το London School of Economics and Political Science και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Ψυχολογία του Καταναλωτή, την Κοινωνική Ψυχολογία και τη Διαφήμιση. Το ερευνητικό της έργο της έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά όπως τα Acta Psychologica, British Journal of Psychology, British Journal of Social Psychology, International Journal of Advertising, Journal of Advertising, Journal of Consumer Behavior, Journal of Economic Psychology κ.ά. και έχει λάβει σημαντικό αριθμό αναφορών (περισσότερες από 680 αναφορές στο SSCI, 2600 αναφορές στο Google Scholar). Διδάσκει Ψυχολογία, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διαφήμιση, Διαπραγματεύσεις και Ερευνητικές Μεθόδους.
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203449
Email: kmn@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Δρ. Μανόλης Ν. Κρητικός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει διδάξει Μαθηματικά, Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιου Αθηνών, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Erasmus Πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Έχει σπουδάσει στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού με βαθμό Λίαν Καλώς και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα με βαθμό Λίαν Καλώς από την Σχολή Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διδάκτορας στη Διοικητική Επιστήμη και στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό Άριστα και με τίτλο διατριβής : Μαθηματικά πρότυπα και αλγοριθμικές επιλύσεις προβλημάτων μεταφορών με χρήση της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

Μ1
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: +30 2271035101
Email: nkonsta@gmail.com
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Δρ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος είναι εξειδικευμένος στη διοίκηση, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη Κοινωνική και Εργασιακή Ψυχολογία και στην Επιχειρηματική Επικοινωνία. Οι εξειδικεύσεις του στηρίζονται στις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές και διαμορφώθηκαν στα πλαίσια της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής του καριέρας στην Ευρώπη.
Η επαγγελματική του εξειδίκευση περιλαμβάνει τη στρατηγική ανάλυση, την επιχειρηματική συμβουλευτική, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την επιχειρηματική επικοινωνία (δημόσιες σχέσεις και μάρκετινγκ).
Η διεθνής ακαδημαϊκή του πορεία συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική εμπειρία. Διετέλεσε ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Jules Verne (Amiens), και στο Πανεπιστήμιο Paris Nord, και έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια της Rouen, του Clermont Ferrand II, του Paris III και του Paris XIII. Στα μέσα του 2015 ίδρυσε το εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης (ΕΔΕΚΕ), ένα επιστημονικό κέντρο έρευνας και επιχειρηματικής κατάρτισης στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει ένα σημαντικό αριθμό άρθρων, στο ευρύτερο τομέα της διοίκησης και της επικοινωνίας, σε επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται στο κατάλογο ABS (Association of Business Schools), και στη λίστα ISI (Internation Scientific Indexing) (π.χ. Small Business Economics, Investment Management and Financial Innovations, Management Decision, κλπ). Είναι καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επικοινωνίας στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Μ1
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203921
Email: glekakos@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Γιώργος Λεκάκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ενώ διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) στο τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του ΟΠΑ καθώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών (FinTech) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών και Αναπτυξιακών έργων Ήταν μέλος σε ομάδες εργασίας της ΕΕ για τον καθορισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων σε θέματα έρευνας στο χώρο του e-business καθώς σε επιτροπές των Υπουργείων Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περισσότερα από 60 περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων διεθνούς εμβέλειας, έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό επιτροπών συνεδρίων και συντακτικών επιτροπών διεθνών περιοδικών.
Μ1
Ομότιμος Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203573
Email: scl@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ομότιμος καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), αποφοίτησε από το ΕΜΠ. Εκπόνησε διδακτορικό στο London Business School (LBS) και διετέλεσε Lecturer στο LBS. Δίδαξε μαθήματα στρατηγικής, επιχειρηματικότητας και διακυβέρνησης. Έχει διατελέσει πρόεδρος τριών Τμημάτων του ΟΠΑ. Διετέλεσε διευθυντής στο μεταπτυχιακό στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση. Υπό την ευθύνη του η μονάδα ΜΟΚΕ στο ΟΠΑ έλαβε Ευρωπαϊκές διακρίσεις. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί στα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και έχει τύχει ευρείας αναγνώρισης (πάνω από 4500 αναφορές). Διετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, και έχει εκτενή εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι μέλος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ. Κατά τα έτη 2010-2014 διετέλεσε Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΔΠΜΣ Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση του ΟΠΑ.
Μ1
Μανεσιώτης Βασίλειος
Εξωτερικός συνεργάτης
Email: bmanessiotis@gmail.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Βασίλης Μανεσιώτης έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Northwestern, στο Illinois των ΗΠΑ. Για είκοσι εννιά  χρόνια υπηρέτησε στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεκαεπτά εκ των οποίων  ως επικεφαλής του Τομέα Δημοσίων Οικονομικών της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών. Στη συνέχεια (2010 έως 2014) υπηρέτησε ως σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας σε θέματα Δημοσίων Οικονομικών. Μέλος της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (EPC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέλος της Ομάδας Εργασίας Δημοσίων Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί δεκαπέντε έτη. Σημαντική ερευνητική εμπειρία και δημοσιεύσεις άρθρων και μονογραφιών σε θέματα φορολογίας, φοροδιαφυγής, κατάρτισης προϋπολογισμού και ελέγχου δημοσίων δαπανών, δημόσιου χρέους, δημοσιονομικής πολιτικής εντός της ευρωζώνης και για την πρόσφατη δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα. Πολυετής διδακτική εμπειρία στο κολλέγιο Deere (20 χρόνια), στην ΑΣΟΕΕ (ΔΕΟΣ) και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τον Ιούνιο του 2000 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όπου δίδαξε για ένα χρόνο και παραιτήθηκε.
Μ1
Μανουσάκης Ιωάννης
Εξωτερικός συνεργάτης
Τηλ.: +30 2132107218
Email: gmanousakis@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της χρηματοοικονομικής και τραπεζικής στο University of Wales. Εργάστηκε στην Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα και στην Alpha Bank στον τομέα της Επενδυτικής τραπεζικής. Από τον Οκτώβριο του 2000 εργάζεται στο Υπουργείου Οικονομικών (νυν Α.Α.Δ.Ε.), αρχικά στη Διεύθυνση Ελέγχου και στη συνέχεια ως ελεγκτής σε μεγάλα ελεγκτικά κέντρα. Από το 2002-2012 δίδαξε θέματα φορολογικού ελέγχου σε διάφορα σεμινάρια της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και παράλληλα έλαβα μέρος σε σειρά σεμιναρίων και εκπαιδευτικών επισκέψεων στο εξωτερικό σε θέματα φορολογικού ελέγχου. Από το 2011 διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μέρος του μαθήματος «Θέματα Δημόσιας Οικονομίας και Φορολογικής Πολιτικής».
Μ1
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τηλ.: +30 2310891773
Email: mmadas@uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Μ. Μαντάς είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Μέλος του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ISeB) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ο.Π.Α.. Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στην ευρύτερη περιοχή των Logistics και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και της Διοίκησης Έργων και Προγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει 13 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 4 εργασίες σε συλλογικούς τόμους και περισσότερες από 30 εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μ1
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203285
Email: mourtos@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Γιάννης Μούρτος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής «Μαθηματικών της Επιχειρησιακής Έρευνας» στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ. Σπούδασε Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και κατόπιν ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (ΜSc, PhD) στην Eπιχειρησιακή Έρευνα στο London School of Economics & Political Science.
Η ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται κυρίως στις περιοχές της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης και του Μαθηματικού Προγραμματισμού, έχοντας δημοσιεύσει σε περιοδικά όπως Mathematical Programming, Mathematics of Operations Research και SIAM Journal on Discrete Mathematics. Έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203174
Email: bilias@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Γιάννης Μπίλιας είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο τις «Ποσοτικές Μεθόδους». Έλαβε Διδακτορικό στα Οικονομικά από το University of Illinois at Urbana-Champaign το 1995. Έχει εργαστεί ως επίκουρος καθηγητής στα τμήματα Οικονομικών και Στατιστικής στο  Iowa State University και ως αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Έχει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία με διδασκαλία οικονομετρίας και στατιστικής σε εισαγωγικό και προχωρημένο επίπεδο. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στη εφαρμοσμένη και θεωρητική οικονομετρία και στατιστική με έμφαση στη μικροοικονομετρία. Έγκυροι ερευνητές της οικονομικής επιστήμης έχουν κάνει πολλές αναφορές σε εργασίες του. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί, μεταξύ άλλων, σε περιοδικά όπως Τhe Annals of Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Journal of Money, Credit and Banking, και στη σειρά Palgrave Handbook of Econometrics. Έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα διεθνή συνέδρια του κλάδου όπως NBER, North America Summer Meetings of Econometric Society. Τέλος έχει θητεύσει ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Προγράμματος στο Econometric Society European Meeting (ESEM) 2002, 25-28 Αυγούστου, Βενετία  και της Οργανωτικής Επιτροπής του 9ου Annual Meeting of the Midwest Econometric Group, Iowa State University, Ames, October 8-9, 1999, καθώς και ως κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά του κλάδου των οικονομικών.
Μ1
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203732
Email: sblavo@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Σπύρος Μπλαβούκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στην ανάλυση διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών. Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ειδίκευσης στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Essex, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί, μόνος ή σε συνεργασία, επτά βιβλία, με πιο πρόσφατα τα The Political Economy of the European Periphery (Oxford University Press, forthcoming, 2019) και The EU in the UN Politics (ed) (Palgrave, 2017). Επιστημονικά άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά όπως τα Review of International Studies, West European Politics, Cooperation and Conflict (2), Journal of Common Market Studies, European Journal of Political Research (2), Journal of Public Policy, European Union Politics, South European Society and Politics, κ.α. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Δικτύου Αριστείας Jean Monnet για τις σχέσεις της ΕΕ με τον ΟΗΕ. Η τρέχουσα ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη διεθνή διάσταση της ΕΕ και ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των διεθνών της διαδράσεων.
Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203656
Email: dbour@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: O Δημήτρης Μπουραντάς είναι καθηγητής του Μάνατζμεντ στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διευθύνει μεγάλο αριθμό ερευνητικών Προγραμμάτων για το Μάνατζμεντ στην Ελλάδα και έχει συγγράψει 5 βιβλία. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί στα πλέον έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα: Organization Science, Organization Studies, European Management Journal, Scandinavian Management Journal, Long Range Planning, Journal of Applied Business Research, Journal of Managerial Psychology, Journal of Global Marketing, Revue Francaise de Gestion, International Studies of Management and Organization, Technology Analysis and Strategic Management, International Journal of Human Resources Management, Leadership Quarterly, Employees Relations κ.ά. Επίσης, έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές στις οποίες έχουν απονεμηθεί το πρώτο και το δεύτερο Ευρωπαϊκό βραβείο. Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως στέλεχος, σύμβουλος και εκπαιδευτής για διεθνείς Οργανισμούς όπως Ε.Ε, ΟΟΣΑ και CIHEAM και για μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων οι: ΤΙΤΑΝ, Εurobank, Nestle, Coca Cola, Diageo, Unilever, Vodafone, Cosmote, Barclays, Citibank, Bayer, Oracle, Rank Xerox, BAT, Schneider, SAP, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, ΑΤΕ, Εμπορική Τράπεζα, Εγνατία Τράπεζα, Μινέρβα, Carrefour, Pepsico, Marks & Spencer, Boehringer Ing., ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΔΕΗ, Logic Dis, Αλουμύλ, Α.Β. Βασιλόπουλος, Apivita, Βιβεχρώμ, Bosch, Alico, Interamerican, DDB, WIND, Praktiker, Αεροδρόμιο Αθηνών. Ο Δημήτρης Μπουραντάς εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων, στη διοίκηση των αλλαγών, στη διοίκηση της εταιρικής κουλτούρας και στη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει βραβευθεί, επανειλημμένα, με τον «Τίτλο Υψηλής Διδακτικής Επίδοσης» από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεγάλος αριθμός συνεντεύξεών του έχει φιλοξενηθεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203289
Email: bouranto@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Δημήτρης Μπουραντώνης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, είναι Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι, επίσης, κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet (2015-2018). Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Reading. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν: την ανάλυση των θεσμών, διεθνών και ευρωπαϊκών, τη διπλωματία, την εξωτερική πολιτική και την διεθνή ιστορία με έμφαση στη μελέτη του Ψυχρού Πολέμου.
Έχει συγγράψει τρία βιβλία δημοσιευμένα από εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού (Chairing Multilateral Negotiations: The Case of the United Nations, London: Routledge, 2011; The History and Politics of UN Security Council Reform, London: Routledge, 2005; και The United Nations and the Quest for Nuclear Disarmament, Aldershot: Darmouth, 1993). Έχει συνεπιμεληθεί τέσσερις συλλογικούς τόμους δημοσιευμένους σε εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού (EU Presence in International Organizations, London: Routledge 2010; Multilateralism and Security Institutions in the Era of Globalization, London: Routledge, 2008; A United Nations for the Twenty-First Century, The Hague: Kluwer, 1996, The United Nations in the New World Order (Basingstoke: Macmillan and New York: St Martin Press, 1995). Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Government and Opposition, Review of International Studies, Journal of Common Market Studies, Journal of European Integration, International Politics, Security Dialogue, International History Review, The Hague Journal of Diplomacy, Journal of Communist Studies and Transition Politics, Contemporary British History, International Peacekeeping, Cambridge Review of International Affairs, Contemporary Security Policy, European Foreign Affairs Review, κ.λπ.). Άρθρα του έχουν, επίσης, δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους με την πιο πρόσφατη εργασία του να δημοσιεύεται στο Handbook on Europe and Multilateral Institutions, London and New York: Routledge.
Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203198
Email: xepapad@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Αναστάσιος Ξαπαπαδέας είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μπολόνια. Τον Μάιο του 2018 εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Beijer της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών. Είναι συν-εκδότης του περιοδικού Environmental and Resource Economics, και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Annual Review of Resource Economics. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 130 άρθρα σε κορυφαία περιοδικά και συλλογικούς τόμους και έχει συγγράψει ή επιμεληθεί εννέα βιβλία. Σύμφωνα με το Google Scholar έχει περισσότερες από 6000 αναφορές. Τα σημερινά ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής, χωροχρονική ανάλυση στα οικονομικά; και την αβεβαιότητα και τον εύρωστο έλεγχο.
Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203358
Email: gpag@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στην Οικονομική Σχολή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και Επισκέπτης Καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης, Bruges. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ και του European Policy Centre (EPC) στις Βρυξέλλες. Διετέλεσε Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Γραφείο του Πρωθυπουργού (2011-2012). Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Οξφόρδης. Διετέλεσε ερευνητικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Princeton των ΗΠΑ με αντικείμενο τη Συγκριτική Οικονομική Πολιτική. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και έχει συγγράψει, μόνος ή από κοινού, επτά βιβλία.
Μ1
Ομότιμη Καθηγήτρια
Τηλ.: +30 2108203475
Email: npapal@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ομότιμη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (2001-2007) και εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνόδου Πρυτάνεων στην Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Έχει ιδρύσει και έχει διευθύνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (2002-2011) στο οποίο συνεχίζει να δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και έλαβε Μasters από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ) και Διδακτορικό (PhD) από το Πανεπιστήμιο του Bath (Αγγλία). Έχει διδάξει σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΟΠΑ, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου, καθώς και ως επισκέπτρια σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων σε διεθνή περιοδικά, συμμετέχει σε διεθνείς μελέτες για τη συγκριτική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, την Οργανωσιακή Κουλτούρα και την Ηγεσία και έχει οργανώσει μία σειρά από διεθνή συνέδρια. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ).
M1
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203728
Email: lpech@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Λάμπρος Πεχλιβάνος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει υπεύθυνος έρευνας (charge de recherche) στο Institut d’Economie Industrielle (IDEI) της Τουλούζης, ως Marie Curie Fellow, και ερευνητικός σύμβουλος στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του University of Passau. Σπούδασε Οικονομικά αρχικά στο Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου πήρε πτυχίο, και μετά στη Βοστώνη στο Boston University από όπου έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα Οικονομικών Επιστημών (Ph.D. in Economics). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα Οικονομικών της Πληροφόρησης, Βιομηχανικής Οργάνωσης, Θεωρίας Συμβάσεων και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή περιοδικά (Journal of Labor Economics, Games and Economic Behavior, European Journal of Operation Research, etc), σε συλλογικούς τόμους και σε πρακτικά συνεδρίων.
Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203289
Email: pliakos@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Αστέρης Πλιάκος είναι Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Νανσύ ΙΙ της Γαλλίας και είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου της Γαλλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο Δίκαιο και Οικονομία στη Διαδικασία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού, στο Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς και στους Θεσμούς και Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μ1
Αναπληρωτής Καθηγητής (συνταξιοδοτηθείς)
Τηλ.: +30 6944315222
Email: gsap1@otenet.gr gsap2@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Γεράσιμος Σαπουντζόγλου, είναι Διδάκτωρ της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Dijon και διδάσκει στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αναπλ. Καθηγητής). Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ιονική Επενδύσεων Α.Ε.» και της «Ιονική Finance Α.Ε.».Επί σειρά ετών, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Investment Bank (Luxemburg), της Economic Policy Committee, της Monetary Committee και του Competitiveness Advisory Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της «ΔΙΑΣ Α.Ε. – Διατραπεζικά Συστήματα». Το 1999 εξελέγη Αντιπρόεδρος του 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UNESCO στη Seoul (Korea ). Την περίοδο 1982-1986 υπηρέτησε ως Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης & Προγραμματισμού (Ε.Σ.Α.Π.). Το τρέχον διδακτικό του έργο καλύπτει σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα: «Τραπεζική Οικονομική» (Π.Μ.Σ.: Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής), «Τραπεζική Διοίκηση & Διαχείριση Κινδύνων» και «Ειδικά Θέματα στην Τραπεζική» (Π.Μ.Σ.: Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη), καθώς και «Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα» (Π.Μ.Σ.: Δημόσιας Πολιτικής & Διοίκησης). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο κινούνται στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Τραπεζικής Οικονομικής, της Νομισματικής Θεωρίας και Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης.
Μ1
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203561
Email: spanos@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Γιάννης Σπανός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα καινοτομίας, στρατηγικής και ανταγωνιστικότητας, και οργανωσιακής αλλαγής, θέματα που διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΟΠΑ. Επιπλέον, διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) Διοικητική των Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Εχει συγγράψει βιβλίο με τίτλο «Εισαγωγή στην Καινοτομία» που έχει εκδοθεί και χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ο Γ. Σπανός έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Strategic Management Journal, Journal of Management, Research Policy, Information & Management, Technovation, R&D Management, Journal of Technology Transfer, Journal of Knowledge Management, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, και European Management Journal. Είναι επίσης κριτής άρθρων για επιστημονικά περιοδικά, όπως το Research Policy, Organization Studies, Journal of Management Studies, Scottish Journal of Political Economy, Journal of Business Venturing, European Journal of Information Systems, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Cahier du Management Technologique, Academy of Management Review. Επίσης υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών Organization Studies και International Journal of Business Environment.
Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές του δραστηριότητες, ο Γιάννης Σπανός έχει συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό έργων σε άμεση συνάρτηση με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, πολλά εκ των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. Έχει εμπειρία σε έρευνες μεγάλης κλίμακας που συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό ερωτηματολογίων και την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιώντας προχωρημένα στατιστικά & οικονομετρικά μοντέλα, όπως Structural Equation Modeling, panel και choice models. Τέλος, από το 1995 έως το 2010 υπήρξε εξωτερικός σύμβουλος και συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, που ως μέλος του δικτύου αντίστοιχων Ευρωπαικών Κέντρων, στοχεύει στην υποστήριξη της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ.
Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203675
Email: tarantil@aueb.gr

Σύντομο Βιογραφικό: Ο Χρήστος Ταραντίλης είναι Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της ερευνητικής μονάδας «Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων» στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) και μέλος των επιτροπών διοίκησης τεσσάρων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Σχολή Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, ο Καθ. Ταραντίλης είναι μέλος του εκδοτικού συμβουλίου (Associate Editor) του αμερικάνικου περιοδικού «Networks» (εκδοτικός οίκος Wiley), πρόεδρος και μέλος των επιτροπών πλήθους διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στο χώρο της διοικητικής επιστήμης. ‘Εχει περισσότερες από 60 επιστημονικές εργασίες σε κορυφαία διεθνή περιοδικά. Χαρακτηριστικά δεκαεπτά από τις δημοσιεύσεις του Καθ. Ταραντίλη ανήκουν σε διεθνή περιοδικά της κατηγορίας 4 («journals publish the most original and best-executed research») ενώ είκοσι οκτώ από τις δημοσιεύσεις του ανήκουν στην κατηγορία 3 («journals publish original and well-executed research papers and are highly regarded»). Επίσης το ερευνητικό έργο του έχει λάβει περισσότερες από 4.500 αναφορές ενώ έχει αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες με πανεπιστήμια της Β.Αμερικής και Δ.Ευρώπης όπως τα Princeton University, Carnegie Mellon University, Imperial College London. Η επίδοση του Καθ. Ταραντίλη στη διδασκαλία έχει αναγνωρισθεί από τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του και αυτό αντανακλάται στον αριθμό των βραβεύσεων που έχει λάβει τα τελευταία δεκατέσσερα συνεχόμενα χρόνια. Ο Καθ. Ταραντίλης έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό συμβουλευτικών και ερευνητικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ έχει επίσης διατελέσει σύμβουλος της ανώτατης διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων.

Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203357
Email: aphil@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Αποστόλης Φιλιππόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ΑΣΟΕΕ και στο Birkbeck College, University of London. Από το 1989 μέχρι και το 1996 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Essex. Έχει υπάρξει επισκέπτης καθηγητής, μεταξύ άλλων, στα Πανεπιστήμια Bern και Glasgow. Είναι ερευνητικός εταίρος του CESifo στο Μόναχο. H έρευνά του επικεντρώνεται στη Μακροοικονομική όπου έχει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει επίσης επιμεληθεί το βιβλίο Public Sector Economics and the Need for Reforms που εκδόθηκα πρόσφατα από το MIT Press και το CESifo. Κατά τα έτη 2014-2018 διετέλεσε Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΔΠΜΣ Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση του ΟΠΑ.
Μ1
Καθηγητής (συνταξιοδοτηθείς)
Τηλ.: +30 6932254702
Email: jgh@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Καθηγητής Ποσοτικής Ανάλυσης στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007-2011). Σπούδασε Οικονομικά στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη London School of Economics (M.Sc. στη Στατιστική) και στο University of Warwick (Ph.D. στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία). Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική και συμβουλευτική εμπειρία, έχοντας εκπονήσει μεγάλο αριθμό μελετών για πολυεθνικές επιχειρήσεις, πρεσβείες και κρατικούς οργανισμούς και έχει διατελέσει σύμβουλος διαχείρισης (Project Manager) σε δύο Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ): της Κεντρικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΕ, Βιομηχανία Συνθετικού Δέρματος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, Μέλος Δ.Σ. του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Πρακτικής. Ο καθηγητής Χαλικιάς είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων.
Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203440
Email: dchristop@aueb.gr

Σύντομο Βιογραφικό: Ο Δημήτρης Κ. Χριστόπουλος είναι Καθηγητής Μακροοικονομικής και Μικροοικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στα εξής πεδία: Μικροοικονομική Ανάλυση, Μακροοικονομική, Θεωρία, Οικονομική Μεγέθυνση, και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία. Από το Σεπτέμβριο του 2018 είναι Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΔΠΜΣ Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση.

Web site