Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών το πρώτο έτος αποτελείται από κοινά για το σύνολο των φοιτητών υποχρεωτικά μαθήματα. Σκοπός των υποχρεωτικών μαθημάτων του πρώτου έτους είναι να καλύψουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες  γενικού υπόβαθρου που χρειάζονται τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης ώστε διοικήσουν αποτελεσματικά.

Το δεύτερο έτος περιλαμβάνει :

Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, τα οποία θέτουν ένα πλαίσιο εξειδίκευσης στον τομέα είτε της Δημόσιας Οικονομικής Πολιτικής είτε της Δημόσιας Διοίκησης.

Μαθήματα επιλογής, δίνοντας τη δυνατότητα στους  φοιτητές να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητες  τους σε διαφορετικές πτυχές της Δημόσιας Διοίκησης και στους τομείς ενδιαφέροντός τους.

Μεταπτυχιακή διατριβή: Με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να μελετήσει ένα συγκεκριμένο θέμα του εργασιακού του χώρου ή κάποιου οργανισμού που έγκειται στον τομέα ενδιαφέροντός του. Η διατριβή επιβλέπεται από ένα Μέλος/ ΔΕΠ και υποστηρίζεται ενώπιον διμελούς επιτροπής διδασκόντων.

Αντί για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής 4 μαθημάτων από τη λίστα των μαθημάτων επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μεταβείτε στο πρόγραμμα σπουδών καθώς και στον κανονισμό σπουδών.