Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων υποψήφιων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 ξεκίνησε. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • 1ος κύκλος: Έως Παρασκευή 21 Απριλίου 2023.
  • 2ος κύκλος: Aπό Δευτέρα 1 Μαΐου 2023 έως Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023.
  • 3ος κύκλος: Aπό Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 έως Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Related Articles