Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών το πρώτο έτος αποτελείται από οκτώ (8) κοινά για το σύνολο των φοιτητών υποχρεωτικά μαθήματα. Σκοπός των υποχρεωτικών μαθημάτων του πρώτου έτους είναι να καλύψουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες  γενικού υπόβαθρου που χρειάζονται τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης ώστε διοικήσουν αποτελεσματικά.

Το δεύτερο έτος περιλαμβάνει :

Επιλογή τεσσάρων (4) μαθημάτων από την κατεύθυνση προτίμησης, τα οποία θέτουν ένα πλαίσιο εξειδίκευσης στον τομέα είτε της Δημόσιας Οικονομικής Πολιτικής είτε της Δημόσιας Διοίκησης.

Διπλωματική εργασία: Με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να μελετήσει ένα συγκεκριμένο θέμα του εργασιακού του χώρου ή κάποιου οργανισμού που έγκειται στον τομέα ενδιαφέροντός του. Η εργασία επιβλέπεται από ένα Μέλος/ ΔΕΠ των τριών συνεργαζόμενων τμημάτων του προγράμματος ή διδασκόντων στο πρόγραμμα και υποστηρίζεται ενώπιον διμελούς επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μεταβείτε, στον Οδηγό Σπουδών καθώς και στον κανονισμό σπουδών.