Προφίλ Φοιτητών

Μελέτη Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διεξήγαγε έρευνα με σκοπό τη Μελέτη της Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών των ετών 2018-2022, συμπεριλαμβανομένων και των απόφοιτων του ΔΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση. Η εν λόγω μελέτη βρίσκεται διαθέσιμη εδώ