Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση - Master in Public Policy & Public Management - (ΦΕΚ 148/16-7-2008 και ΦΕΚ 1757/25.8.2009), από τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, έρχεται να καλύψει ανάγκες εκπαίδευσης  για στελέχη στον ευρύτερο χώρο του δημόσιου τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Εκφράζει τη δέσμευση και φιλοδοξία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να αναπτύξει ένα υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακό που να συνδυάζει την τεχνογνωσία του σε οικονομικά θέματα και το «μάνατζμεντ». Τα υπάρχοντα, σχετικά με το αντικείμενο, μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες, γεγονός που καθιστά το ρόλο του νέου προγράμματος ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει πληθώρα τέτοιου είδους προγραμμάτων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2010. Έχει διαμορφωθεί ένα σύνολο από ενδιαφέροντα κοινά μαθήματα αλλά και μαθήματα που διαφοροποιούν τις δύο  κατευθύνσεις του προγράμματος:

α. Κατεύθυνση Δημόσιας Πολιτικής (Public Policy)

β. Κατεύθυνση Δημόσιας Διοίκησης (Public Management)

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές διεθνούς κύρους από το ΟΠΑ και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

 

 


- 13.03.2015:
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδ. Έτος
2015-16
Περισσότερα...
- 04.08.2014:
Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι θα γίνονται δεκτές αιτήσεις
υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 για
περιορισμένο αριθμό θέσεων, από την 1η έως τις 16 Σεπτεμβρίου.
Περισσότερα...
- 04.08.2014: Σας ενημερώνουμε ότι η γραμματεία θα παραμείνει κλειστή από τις 5 Αυγούστου
έως τις 28 Αυγούστου 2014.
Περισσότερα...
- 20.06.2014: Παράταση υποβολής αιτήσεων: Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας παρατείνεται έως 17 Ιουλίου 2014.
Περισσότερα...
- 31.03.2014:
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδ. Έτος 2014-15
Περισσότερα...
 

 

 
.:: Διακυβέρνηση, Μάνατζμεντ & Δημόσια Πολιτική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ::.