Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Χριστόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής: Διευθυντής και Πρόεδρος ΕΔΕ

Σπανός Ιωάννης, Καθηγητής: Αναπληρωτής Διευθυντής

Βουδούρη Ειρήνη, Καθηγήτρια: Μέλος

Βασιλάτος Ευάγγελος, Καθηγητής: Μέλος

Δενδραμής Ιωάννης, Επ. Καθηγητής: Μέλος

Πεχλιβάνος Λάμπρος, Επ. Καθηγητής: Μέλος