Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203716
Email: vvassila@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Από τον Μάρτιο του 2003 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Σεπτέμβριο του 1998 μέχρι και τον Μάρτιο του 2003 εργαζόταν στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρχικά ως διδάσκων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 και από τον Σεπτέμβριο του 2000 ως μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα του λέκτορα). Έχει διατελέσει (την διετία 1998-1999) ερευνητής δημοσίων οικονομικών στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE). Είναι ακόμη ερευνητικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ). Είναι Διδάκτορας Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Δεκέμβριος 1994), Πτυχιούχος (Master of Arts in Economics) του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην «Οικονομική Στατιστική και Οικονομετρία» με βαθμό Πτυχίου «Άριστα» και Πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής και Πληροφορικής του ΟΠΑ, με ειδίκευση στην «Οικονομετρία και την Επιχειρησιακή Έρευνα» με βαθμό Πτυχίου «Άριστα». Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην διερεύνηση ζητημάτων δημοσιονομικής πολιτικής σε δυναμικές οικονομίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από ατέλειες, είτε στις αγορές, είτε σαν αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
Μ1 Μ1
Καθηγήτρια
Τηλ.: +30 2108203559
Email: ivoudour@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Η Ειρήνη Βουδούρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Διδάσκει θέματα στρατηγικής, επιχειρηματικότητας, διοίκησης και τεχνολογίας, ενώ έχει αναλάβει από το 2015 τη διεύθυνση της ερευνητικής μονάδας στρατηγικής και επιχειρηματικότητας του εργαστηρίου Μάνατζμεντ, Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. Απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε τηλεπικοινωνίες στην Ecole Nationale Supérieure de Télécommunications, στο Παρίσι. Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε στρατηγική και διοίκηση από το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα HEC/ ESSEC/ Université Paris X, και διδακτορικό από το Université Paris X. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στρατηγικής διοίκησης και ανταγωνιστικότητας, αειφόρου ανάπτυξης και φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Entrepreneurship Theory and Practice, Research Policy, IEEE Transactions on Engineering Management, Technovation, New Technology Work and Employment, Industrial and Corporate Change, Journal of World Business, International Business Review, International Small Business Journal, International Journal of Human Resource Management. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, ενώ έχει διευθύνει αρκετά από αυτά. Έχει επίσης ασχοληθεί ως σύμβουλος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
Μ1 Μ1
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203460
Email: ydendramis@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Γιάννης Δενδραμής είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Οικονομικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος έρευνας της Ευρωπαϊκής υποτροφίας Marie Skłodowska Curie, έχει εργαστεί ως λέκτορας στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών του Πανεπιστήμιο Κύπρου, επισκέπτης λέκτορας και ερευνητικός εταίρος στο School of Economics and Finance του Queen Mary University of London. Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες επισκέψεις έρευνας στα πανεπιστήμια University of Southern California, Los Angeles, και Kings College, London. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές των Χρηματοοικονομικών και της Οικονομετρίας και περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν στην Οικονομετρική μοντελοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων, τις Οικονομετρικές προβλέψεις, την μοντελοποίηση μεταβλητότητας, καθώς και τιμολόγηση χρηματοοικονομικών τίτλων. Έχει δημοσιεύσει σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά όπως Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, and Journal of Forecasting.και δημοσίου τομέα.
Μ1 Μ1
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203460
Email: ydendramis@aueb.gr

Ο Ε. Διοικητόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Κατέχει Διδακτορικό στα Οικονομικά, ΔΕΟΣ, ΟΠΑ, 2009. «Essays in Growth Theory and Public Finance», Master of Research in Economics (MRes, Department of Economics, European University Institute, 2005, Μεταπτυχιακό στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική (MSc), ΔΕΟΣ, ΟΠΑ, και Πτυχίο Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι τα εξής: Μακροικονομική, Οικονομική Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, Δυναμική Βέλτιστη Φορολογία, Δημογραφικά, Οικονομικά του Περιβάλλοντος, Οικονομική Ιστορία, Unified Growth Theory.

Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203685
Email: gjd@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1980), Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc.) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics (1981), και Διδακτορικό στην Προσομοίωση / Τεχνητή Νοημοσύνη από το London School of Economics – LSE (1985). Εργάστηκε στο LSE σαν Teaching Assistant στην Επιχειρησιακή Έρευνα (1981-84), Λέκτορας στην Πληροφορική (1984-90) και Επισκέπτης Καθηγητής στα Πληροφοριακά Συστήματα (1992-93). Το 1990 ήλθε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής. Αυτή τη στιγμή είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την περίοδο 1996-2004 ήταν Επισκέπτης Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Brunel University και έχει διδάξει επίσης στο London Business School. Διδάσκει και ερευνά τις θεματικές περιοχής του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Διοίκησης και Στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, Καινοτομία και Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Προσομοίωση. Έχει πολυετή εμπειρία σε έρευνα και ανάπτυξη στα Πληροφοριακά Συστήματα και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και είναι ιδρυτής και Διευθυντής του ELTRUN (ELectronic Trading Research UNit: http://www.eltrun.aueb.gr), μία από τις μεγαλύτερες ερευνητικές ομάδες στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στα Ευρωπαϊκά Οικονομικά Πανεπιστήμια. Έχει συνεργαστεί με περισσότερες απο 50 ερευνητικές ομάδες από όλον τον κόσμο σε ερευνητικά έργα, και έχει διοικήσει επιτυχώς πάνω από 35 διεθνή ερευνητικά έργα και έχει επιβλέψει με επιτυχία 13 Υποψήφιους Διδάκτορες (LSE, ΟΠΑ, Warwick, Brunel).
Μ1
Καθηγητής
Email: k.zografos@lancaster.ac.uk
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος είναι Καθηγητής στο Lancaster University Management School (LUMS). Τα ερευνητικά, διδακτικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας και των Πληροφοριακών Συστημάτων στις Μεταφορές και τη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με ιδιαίτερη έμφαση: στη Βελτιστοποίηση Αποφάσεων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στη Δρομολόγηση και τον Προγραμματισμό Στόλου Οχημάτων, στην Αξιολόγηση της Απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στη Διαχείριση Έκτακτων Καταστάσεων (Emergency Response Logistics), στο Σχεδιασμό και Λειτουργία Αεροδρομίων, στην Μεταφορά Επικίνδυνων Φορτίων, και στη Διοίκηση και Αξιολόγηση Έργων.
Μ1 Μ1
Επίκουρος Καθηγητής
Email: kammas@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: O Παντελής Καμμάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει Πτυχίο Οικονομικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πτυχίο Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και δημοσιεύσεις αφορούν στα εξής πεδία: Διεθνής Μακροοικονομική, Πολιτική Οικονομία, Συγκριτική Πολιτική και Πολιτική Συμπεριφορά. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά όπως τα: Journal of Comparative Economics, Public Choice, Economics Letters, Journal of Macroeconomics, European Journal of Political Economy, Economics of Governance, Cesifo Economic Studies.
Μ1
Καθηγήτρια
Τηλ.: +30 2108203717
Email: fkokkinaki@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: H Φλώρα Κοκκινάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτωρ Ψυχολογίας (PhD, University College London, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου). Είναι επίσης απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές (MPhil) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο London Business School και ως λέκτορας στο University College London, το London School of Economics and Political Science και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Ψυχολογία του Καταναλωτή, την Κοινωνική Ψυχολογία και τη Διαφήμιση. Το ερευνητικό της έργο της έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά όπως τα Acta Psychologica, British Journal of Psychology, British Journal of Social Psychology, International Journal of Advertising, Journal of Advertising, Journal of Consumer Behavior, Journal of Economic Psychology κ.ά. και έχει λάβει σημαντικό αριθμό αναφορών (περισσότερες από 680 αναφορές στο SSCI, 2600 αναφορές στο Google Scholar). Διδάσκει Ψυχολογία, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διαφήμιση, Διαπραγματεύσεις και Ερευνητικές Μεθόδους.
 M1
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203449
Email: kmn@aueb.gr

Σύντομο Βιογραφικό: Ο Δρ. Μανόλης Ν. Κρητικός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει διδάξει Μαθηματικά, Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιου Αθηνών, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Erasmus Πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Έχει σπουδάσει στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού με βαθμό Λίαν Καλώς και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα με βαθμό Λίαν Καλώς από την Σχολή Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διδάκτορας στη Διοικητική Επιστήμη και στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό Άριστα και με τίτλο διατριβής : Μαθηματικά πρότυπα και αλγοριθμικές επιλύσεις προβλημάτων μεταφορών με χρήση της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων.Μ1

Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203921
Email: glekakos@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Γιώργος Λεκάκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ενώ διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) στο τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του ΟΠΑ καθώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών (FinTech) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών και Αναπτυξιακών έργων Ήταν μέλος σε ομάδες εργασίας της ΕΕ για τον καθορισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων σε θέματα έρευνας στο χώρο του e-business καθώς σε επιτροπές των Υπουργείων Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περισσότερα από 60 περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων διεθνούς εμβέλειας, έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό επιτροπών συνεδρίων και συντακτικών επιτροπών διεθνών περιοδικών.
Μ1
Ομότιμος Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203573
Email: scl@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ομότιμος καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), αποφοίτησε από το ΕΜΠ. Εκπόνησε διδακτορικό στο London Business School (LBS) και διετέλεσε Lecturer στο LBS. Δίδαξε μαθήματα στρατηγικής, επιχειρηματικότητας και διακυβέρνησης. Έχει διατελέσει πρόεδρος τριών Τμημάτων του ΟΠΑ. Διετέλεσε διευθυντής στο μεταπτυχιακό στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση. Υπό την ευθύνη του η μονάδα ΜΟΚΕ στο ΟΠΑ έλαβε Ευρωπαϊκές διακρίσεις. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί στα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και έχει τύχει ευρείας αναγνώρισης (πάνω από 4500 αναφορές). Διετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, και έχει εκτενή εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι μέλος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ. Κατά τα έτη 2010-2014 διετέλεσε Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΔΠΜΣ Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση του ΟΠΑ.
Μ1Μ1
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τηλ.: +30 2310891773
Email: mmadas@uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Μ. Μαντάς είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Μέλος του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ISeB) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ο.Π.Α.. Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στην ευρύτερη περιοχή των Logistics και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και της Διοίκησης Έργων και Προγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει 13 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 4 εργασίες σε συλλογικούς τόμους και περισσότερες από 30 εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203174
Email: bilias@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Γιάννης Μπίλιας είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο τις «Ποσοτικές Μεθόδους». Έλαβε Διδακτορικό στα Οικονομικά από το University of Illinois at Urbana-Champaign το 1995. Έχει εργαστεί ως επίκουρος καθηγητής στα τμήματα Οικονομικών και Στατιστικής στο  Iowa State University και ως αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Έχει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία με διδασκαλία οικονομετρίας και στατιστικής σε εισαγωγικό και προχωρημένο επίπεδο. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στη εφαρμοσμένη και θεωρητική οικονομετρία και στατιστική με έμφαση στη μικροοικονομετρία. Έγκυροι ερευνητές της οικονομικής επιστήμης έχουν κάνει πολλές αναφορές σε εργασίες του. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί, μεταξύ άλλων, σε περιοδικά όπως Τhe Annals of Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Journal of Money, Credit and Banking, και στη σειρά Palgrave Handbook of Econometrics. Έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα διεθνή συνέδρια του κλάδου όπως NBER, North America Summer Meetings of Econometric Society. Τέλος έχει θητεύσει ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Προγράμματος στο Econometric Society European Meeting (ESEM) 2002, 25-28 Αυγούστου, Βενετία  και της Οργανωτικής Επιτροπής του 9ου Annual Meeting of the Midwest Econometric Group, Iowa State University, Ames, October 8-9, 1999, καθώς και ως κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά του κλάδου των οικονομικών.
Μ1
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203732
Email: sblavo@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Σπύρος Μπλαβούκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στην ανάλυση διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών. Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ειδίκευσης στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Essex, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί, μόνος ή σε συνεργασία, επτά βιβλία, με πιο πρόσφατα τα The Political Economy of the European Periphery (Oxford University Press, forthcoming, 2019) και The EU in the UN Politics (ed) (Palgrave, 2017). Επιστημονικά άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά όπως τα Review of International Studies, West European Politics, Cooperation and Conflict (2), Journal of Common Market Studies, European Journal of Political Research (2), Journal of Public Policy, European Union Politics, South European Society and Politics, κ.α. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Δικτύου Αριστείας Jean Monnet για τις σχέσεις της ΕΕ με τον ΟΗΕ. Η τρέχουσα ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη διεθνή διάσταση της ΕΕ και ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των διεθνών της διαδράσεων.
Μ1Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203289
Email: bouranto@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Δημήτρης Μπουραντώνης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, είναι Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι, επίσης, κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet (2015-2018). Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Reading. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν: την ανάλυση των θεσμών, διεθνών και ευρωπαϊκών, τη διπλωματία, την εξωτερική πολιτική και την διεθνή ιστορία με έμφαση στη μελέτη του Ψυχρού Πολέμου.
Έχει συγγράψει τρία βιβλία δημοσιευμένα από εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού (Chairing Multilateral Negotiations: The Case of the United Nations, London: Routledge, 2011; The History and Politics of UN Security Council Reform, London: Routledge, 2005; και The United Nations and the Quest for Nuclear Disarmament, Aldershot: Darmouth, 1993). Έχει συνεπιμεληθεί τέσσερις συλλογικούς τόμους δημοσιευμένους σε εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού (EU Presence in International Organizations, London: Routledge 2010; Multilateralism and Security Institutions in the Era of Globalization, London: Routledge, 2008; A United Nations for the Twenty-First Century, The Hague: Kluwer, 1996, The United Nations in the New World Order (Basingstoke: Macmillan and New York: St Martin Press, 1995). Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Government and Opposition, Review of International Studies, Journal of Common Market Studies, Journal of European Integration, International Politics, Security Dialogue, International History Review, The Hague Journal of Diplomacy, Journal of Communist Studies and Transition Politics, Contemporary British History, International Peacekeeping, Cambridge Review of International Affairs, Contemporary Security Policy, European Foreign Affairs Review, κ.λπ.). Άρθρα του έχουν, επίσης, δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους με την πιο πρόσφατη εργασία του να δημοσιεύεται στο Handbook on Europe and Multilateral Institutions, London and New York: Routledge.
Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203198
Email: xepapad@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Αναστάσιος Ξαπαπαδέας είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μπολόνια. Τον Μάιο του 2018 εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Beijer της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών. Είναι συν-εκδότης του περιοδικού Environmental and Resource Economics, και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Annual Review of Resource Economics. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 130 άρθρα σε κορυφαία περιοδικά και συλλογικούς τόμους και έχει συγγράψει ή επιμεληθεί εννέα βιβλία. Σύμφωνα με το Google Scholar έχει περισσότερες από 6000 αναφορές. Τα σημερινά ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής, χωροχρονική ανάλυση στα οικονομικά; και την αβεβαιότητα και τον εύρωστο έλεγχο.
Μ1

Οικονομίδης Γεώργιος

Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203729
Email: gecon@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Γιώργος Οικονομίδης είναι Καθηγητής στα Οικονομικά στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά (Πανεπιστήμιο του York, Μεγάλη Βρετανία) και διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Έχει διατελέσει Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (2001-2002). Είναι, επίσης, ερευνητικός εταίρος του διεθνούς Ινστιτούτου CESifo που έχει έδρα το Μόναχο.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Τελευταία, το ερευνητικό του ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στη μελέτη μεταρρυθμίσεων που αφορούν στο δημόσιο τομέα χρησιμοποιώντας δυναμικά στοχαστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας.

Είναι συγγραφέας περισσότερων από εικοσιπέντε (25) συνολικά άρθρων που έχουν δημοσιευτεί με τη διαδικασία της κρίσης, στα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, διεθνή επιστημονικά περιοδικά: Review of Economic Dynamics, Scandinavian Journal of Economics, Canadian Journal of Economics, Journal of Public Economic Theory, Oxford Economic Papers, Public Choice, International Tax and Public Finance, Macroeconomic Dynamics, Journal of Macroeconomics, European Journal of Political Economy και CESifo Economic Studies. Επίσης, είναι συγγραφέας ενός άρθρου που έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο που εκδόθηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο MIT Press, ενός άρθρου που έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο που εκδόθηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Palgrave, ενός άρθρου που έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο που έχει εκδοθεί από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Routledge, και δύο άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά και τόμους ημερίδων.

Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203358
Email: gpag@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στην Οικονομική Σχολή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και Επισκέπτης Καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης, Bruges. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ και του European Policy Centre (EPC) στις Βρυξέλλες. Διετέλεσε Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Γραφείο του Πρωθυπουργού (2011-2012). Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Οξφόρδης. Διετέλεσε ερευνητικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Princeton των ΗΠΑ με αντικείμενο τη Συγκριτική Οικονομική Πολιτική. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και έχει συγγράψει, μόνος ή από κοινού, επτά βιβλία.
M1
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλ.: +30 2108203544
Email: ledapan@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Η Λήδα Παναγιωτοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος Πτυχίου από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και Μεταπτυχιακού τίτλου «M.A. in Human Resource Management» από το University of Newcastle upon Tyne της Αγγλίας. Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Ελλάδα και οι Επιδράσεις της στην Επιχειρησιακή Επίδοση», η οποία εκπονήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βραβεύθηκε το 2001 με το 2ο Πανευρωπαϊκό Βραβείο από το European Association of Personnel Management. Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, όπως τα International Journal of Human Resource Management, Personnel Review, Journal of Managerial Psychology, New Technology Work and Employment, Management Decision. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Στρατηγική και Διεθνή Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και στην Ανάπτυξη Καριέρας. Διδάσκει μαθήματα Μάνατζμεντ και Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με διδακτική εμπειρία και σε στελέχη επιχειρήσεων, καθώς έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα στελεχών στο ΟΠΑ, στο Kingston University (παράρτημα Αθηνών), και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Ακόμα, συμμετέχει ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε διάφορα έργα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 M1
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203728
Email: lpech@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Λάμπρος Πεχλιβάνος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει υπεύθυνος έρευνας (charge de recherche) στο Institut d’Economie Industrielle (IDEI) της Τουλούζης, ως Marie Curie Fellow, και ερευνητικός σύμβουλος στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του University of Passau. Σπούδασε Οικονομικά αρχικά στο Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου πήρε πτυχίο, και μετά στη Βοστώνη στο Boston University από όπου έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα Οικονομικών Επιστημών (Ph.D. in Economics). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα Οικονομικών της Πληροφόρησης, Βιομηχανικής Οργάνωσης, Θεωρίας Συμβάσεων και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή περιοδικά (Journal of Labor Economics, Games and Economic Behavior, European Journal of Operation Research, etc), σε συλλογικούς τόμους και σε πρακτικά συνεδρίων.
Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203561
Email: spanos@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Γιάννης Σπανός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα καινοτομίας, στρατηγικής και ανταγωνιστικότητας, και οργανωσιακής αλλαγής, θέματα που διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΟΠΑ. Επιπλέον, διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) Διοικητική των Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Εχει συγγράψει βιβλίο με τίτλο «Εισαγωγή στην Καινοτομία» που έχει εκδοθεί και χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ο Γ. Σπανός έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Strategic Management Journal, Journal of Management, Research Policy, Information & Management, Technovation, R&D Management, Journal of Technology Transfer, Journal of Knowledge Management, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, και European Management Journal. Είναι επίσης κριτής άρθρων για επιστημονικά περιοδικά, όπως το Research Policy, Organization Studies, Journal of Management Studies, Scottish Journal of Political Economy, Journal of Business Venturing, European Journal of Information Systems, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Cahier du Management Technologique, Academy of Management Review. Επίσης υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών Organization Studies και International Journal of Business Environment.
Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές του δραστηριότητες, ο Γιάννης Σπανός έχει συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό έργων σε άμεση συνάρτηση με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, πολλά εκ των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. Έχει εμπειρία σε έρευνες μεγάλης κλίμακας που συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό ερωτηματολογίων και την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιώντας προχωρημένα στατιστικά & οικονομετρικά μοντέλα, όπως Structural Equation Modeling, panel και choice models. Τέλος, από το 1995 έως το 2010 υπήρξε εξωτερικός σύμβουλος και συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, που ως μέλος του δικτύου αντίστοιχων Ευρωπαικών Κέντρων, στοχεύει στην υποστήριξη της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ.
M1
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203922
Email: ctzovas@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: O Χρήστος Τζόβας είναι Επίκουρος στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος επιπέδου Master in Accountancy (M.Acc.) από το Dundee University, Department of Accountancy and Business Finance. Έχει Πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και συγκεκριμένα, από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1993). Διδάσκει μαθήματα Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2001. Από το 2002-2003 ανήκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστικού Σχεδιασμού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και από το 2000-2002 στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου, Τμήμα Προϋπολογισμού και Ελέγχου της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε.Ζ ΑΕ. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και της Φορολογίας.
M1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203357
Email: aphil@aueb.gr
Σύντομο Βιογραφικό: Ο Αποστόλης Φιλιππόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ΑΣΟΕΕ και στο Birkbeck College, University of London. Από το 1989 μέχρι και το 1996 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Essex. Έχει υπάρξει επισκέπτης καθηγητής, μεταξύ άλλων, στα Πανεπιστήμια Bern και Glasgow. Είναι ερευνητικός εταίρος του CESifo στο Μόναχο. H έρευνά του επικεντρώνεται στη Μακροοικονομική όπου έχει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει επίσης επιμεληθεί το βιβλίο Public Sector Economics and the Need for Reforms που εκδόθηκα πρόσφατα από το MIT Press και το CESifo. Κατά τα έτη 2014-2018 διετέλεσε Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΔΠΜΣ Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση του ΟΠΑ.
Μ1
Καθηγητής
Τηλ.: +30 2108203440
Email: dchristop@aueb.gr

Σύντομο Βιογραφικό: Ο Δημήτρης Κ. Χριστόπουλος είναι Καθηγητής Μακροοικονομικής και Μικροοικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στα εξής πεδία: Μικροοικονομική Ανάλυση, Μακροοικονομική, Θεωρία, Οικονομική Μεγέθυνση, και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία. Από το Σεπτέμβριο του 2018 είναι Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΔΠΜΣ Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση.

Web site