Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογία

Δείτε εδώ το κείμενο της Προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογία.

Related Articles