Μπορείτε να κατεβάσετε τον Κανονισμό Σπουδών του ΔΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση εδώ.