Η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΔΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Heim Bradley, Professor, Executive Associate Dean, School of Public and Environmental Affairs, Indiana University

McAdam Peter, Senior economist at the Research Department of the European Central Bank

Papageorgiou Christ, Economist at the International Monetary Fund

Γιαλούρη Ειρήνη, Περιφερειάρχης Τελωνείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, απόφοιτη του Προγράμματος

Σπανού Καλλιόπη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, τ. Συνήγορος του Πολίτη