Αγαπητέ Υποψήφιε,

Με το διετές Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση επιδιώκουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε στελέχη από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και άλλους οργανισμούς, να αυξήσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Σε μια περίοδο όπου η δημόσια διοίκηση πρέπει να αναβαθμισθεί και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα της χώρας μας, η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα. Το Μεταπτυχιακό οργανώνεται από τρία Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τα οποία έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει στην Ελληνική κοινωνία προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Ήδη στο πρόγραμμα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να διδάξουν πολλοί καθηγητές από το ΟΠΑ αλλά και από άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το πρόγραμμα σπουδών και το επιστημονικό επίπεδο των διδασκόντων αποτελούν ένδειξη της ποιότητας του Προγράμματος και της συμβολής που μπορεί να έχει το ΟΠΑ στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να εφοδιάσει τα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν με εννοιολογικά πλαίσια, μεθόδους και τεχνικές για την ανάλυση θεμάτων δημόσιας πολιτικής, προβλημάτων και αποφάσεων. Να ενισχύσει όχι μόνο τις γνώσεις και αναλυτικές ικανότητες των στελεχών αλλά και τις ικανότητες και δεξιότητες διοίκησης. Το Πρόγραμμα θέτει σε εφαρμογή σύγχρονες μεθόδους μάθησης που στηρίζονται σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης και πρακτικές εφαρμογές, ενώ κινητοποιεί ευρύτερες διεργασίες μάθησης, σε ανοιχτή επαφή με τα πραγματικά προβλήματα και τις εξελίξεις στο χώρο της δημόσιας πολιτικής και διοίκησης.

Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε στελέχη ικανά να εξετάζουν πολύπλοκα προβλήματα, να διαμορφώνουν λύσεις και προγράμματα υλοποίησης. Να μην περιορίζονται μόνο σε ανάλυση αλλά να επεκτείνονται σε ποιοτικές πτυχές της υλοποίησης που σχετίζονται με την ανθρώπινη διάσταση, τη δημιουργία υποστηρικτικού κλίματος, την προώθηση συναινέσεων για υλοποίηση των λύσεων. Να ενισχύσουμε την καινοτομική ικανότητα και τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας που συντείνουν σε αποτελέσματα. Θέλουμε να αναδείξουμε ικανούς μελλοντικούς ηγέτες με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, στην κρίση τους, στις δυνατότητές τους.

Οι απαιτήσεις από τη δημόσιες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σήμερα μεγαλώνουν και γίνονται πιο πολύπλοκες. Σε αυτό το περιβάλλον τα επιτυχημένα στελέχη δεν αρκεί να είναι μόνο διαχειριστές ή και σύγχρονοι μάνατζερ. Κυρίως χρειάζεται να είναι ηγέτες. Θέλουμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των ηγετών αυτών. Η ιστορία του ΟΠΑ αποτελεί εγγύηση ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας.

Αν στόχος της επαγγελματικής σου καριέρας είναι η επιτυχία και η διάκριση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τότε αξίζει να επενδύσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα πρόγραμμα μοναδικό, με διακριτά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από άλλα προγράμματα. Ένα Πρόγραμμα που προσφέρει επιλογές σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα σου, και ευκαιρίες για την ουσιαστική ανάπτυξή σου.

Δημήτριος Χριστόπουλος, Καθηγητής
Διευθυντής Προγράμματος